Absolució administradora formal

Bufet Redon obté sentència absolutòria del Jutjat Penal 16 de Barcelona en defensa d’administradora de societat mercantil implicada en trama de defraudació d’IVA. El Ministeri Fiscal i l’Abogacía del Estado imputaven a l’acusada un delicte fiscal per la defreudació de quotes d’IVA per part d’una societat, la direcció efectiva de la qual portaven terceres persones, éssent l’acusada una simple apoderada formal.