Acomiadament Improcedent

El Jutjat Social 24 de Barcelona estima la demanda per acomiadament d’una treballadora, dirigida per aquest despatx, contra la decissió de la societat Expertus d’amortitzar el seu lloc de treball al·legant que les seves funcions havien quedat buides de contingut a conseqüència de la implantació de nous software i sistemes electrònics de gestió. El Jutjat considera acreditat que les funcions de la treballadora no van desaparèixer, si no que van ser reassignats a altres treballadors de l’empresa i declara l’acomiadament com improcedent, condenant l’empresa al pagament de la indemnització corresponent. La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirma la sentència i imposa les costes processals a l’empresa.