Alcam Travels SL

Agència de viatges on-line.

Llegir Més

Maxpeed SL

Empresa especialitzada en subministrament de material esportiu i execució d’obra esportiva

Llegir Més

POLICLINIC SANT CUGAT SLP

Societat de professionals en serveis d’assistència mèdica pluridisciplinar a Sant Cugat del Vallés

Llegir Més

Pensió alimentària

La Secció divuitena de l’Audiencia Provincial de Barcelona ha estimat el recurs d’aquest bufet per deixar sense efecte una pensión alimentària que el Jutjat de Primera Instancia 15 de Barcelona havia concedit, a càrrec del pare, a una filla de 34 anys que, tot i declarar no tenir cap ingrés per a la seva subsistència, acreditava haver cursat dues carreres universitàries i ser sòcia de diverses societats mercantils.

Llegir Més

Llegítima. Càlcul del valor del cabal relicte.

La Secció 19ª de l’Audiència Provincial de Barcelona ha estimat la pretensió del llegitimari, defensat per aquest despatx, en relació a la valoració dels bens immobles integrants del cabal hereditari del causant; en particular, tractant-se de bens immobles rústecs, es declara que les obres i millores que va fer l’hereu en aquests immobles, en vida del causant, van incrementar el seu valor i per tant no es poden descomptar per al càlcul de la llegítima. Aquesta doctrina s’aplica no solament a les construccions agràries, si no també a les zones de conreu guanyades sobre terres ermes o forestals. D’una altra banda, estima el Tribunal que la quota llegitimària a favor del demandant ha d’incrementar-se amb els interessos meritats des de la data de la defunció del causant, i això malgrat que en el testament es va preveure al seu favor una petita quantitat líquida a compte de llegítima que no els meritava.

Llegir Més