Compensació de crèdit per costes contra pensió compensatòria

El Jutjat de Familia 15 de Barcelona ha dictat Resolució acceptant la petició efectuada per Bufet Redon de compensar l’obligació del seu client de pagar una pensió compensatòria endarrerida amb un crèdit que el mateix client ostenta, contra la beneficiària de la pensió, per causa d’una condemna en costes imposada en procediment civil entre les mateixes parts.

En un previ procés de divorci s’havia condemnat a l’espòs a pagar a l’ex-esposa una quantitat en concepte de pensió compensatòria; atès que l’obligat havia desatès el pagament d’algunes mensualitats, el mateix Jutjat havia ordenat el embargament de la seva pensió de jubilació, que suportava la retenció màxima legal per garantir el cobrament de la dita pensió compensatòria. El propi obligat ostentava un crèdit contra la ex-esposa per raó d’unes costes processals imposades a aquella, i que no podia fer efectives per raó de la seva insolvència.

Malgrat diverses negatives anteriors, el Jutjat finalment ha acceptat la tesis sostinguda per Bufet Redon i ha considerat els dos crèdits de la mateixa categoria, igualment líquids, vençuts i exigibles, i n’ha acceptat la compensació.