Condemna al pagament del deute mercantil amb declaració de mala fe processal

El Jutjat condemna a l’empresa contractista al pagament del deute amb empresa subcontractada, declarant la mala fe processal de la primera per haver-se oposat al previ procediment monitori.

El Jutjat de Primera Instància 22 de Barcelona ha condemnat a una empresa contractista d’una obra d’urbanització a pagar el crèdit reclamat per l’empresa subcontractista de les instal·lacions elèctriques, que ha estat defensada per aquest Bufet. El Jutjat ha dessestimat totes les excepcions oposades per el contractista que al·legava que el instal·lador havia executat defectuosament els seus treballs, i ha declarat expressament la mala fe de l’oposició en el procés principal i en procediment monitori previ, imposant el pagament íntegre de la quantia reclamada més els interessos moratoris i les costes.