Delicte Abandonament de Familia

El Jutjat Penal 16 de Barcelona ha dictat sentència absolent al pare de familia, defensat per Bufet Redon, en un procés penal obert per la falta de pagament de les pensions alimentàries dictades a favor del fill en procés matrimonial de divorci.

El Jutjat ha estimat les al·legacions de la Defensa atenent a que la denúncia contra el progenitor havia estat interposada per la mare del fill comú, i no per aquest, malgrat que els fets s’havien produït quan el fill ja havia assolit la majoria d’edat. El Jutjat i el Ministeri Fiscal també han tingut en compte que progenitor havia satisfet les obligacions civils pendents amb anterioritat a la vista, en acord extrajudicial amb la denunciant i el propi fill.