Fiança arrendament

El Jutjat de Primera Instància número 53 de Barcelona ha estimat la demanda formulada per aquest despatx en reclamació contra el propietari-arrendador d’un local comercial que no havia fet la devolució complerta de la fiança lliurada en el seu dia per l’arrendatari. El Jutjat ha desestimat que el propietari-arrendador pugui descomptar de la fiança el cost d’unes reparacions fetes en el local un més després de rebre les claus de l’arrendatari i sense que abans haguès existit cap comunicació de disconformitat ni cap notificació al arrendatari per a que pogués comprovar la realitat dels desperfectes.