Notícies

Últimes publicacions

Pensió alimentària

Posted by on 12 nov, 2018 in Notícies | Comentaris tancats a Pensió alimentària

La Secció divuitena de l’Audiencia Provincial de Barcelona ha estimat el recurs d’aquest bufet per deixar sense efecte una pensión alimentària que el Jutjat de Primera Instancia 15 de Barcelona havia concedit, a càrrec del pare, a una filla de 34 anys que, tot i declarar no tenir cap ingrés per a la seva subsistència, acreditava haver cursat dues carreres universitàries i ser sòcia de diverses societats mercantils.

read more

Llegítima. Càlcul del valor del cabal relicte.

Posted by on 12 nov, 2018 in Notícies | Comentaris tancats a Llegítima. Càlcul del valor del cabal relicte.

La Secció 19ª de l’Audiència Provincial de Barcelona ha estimat la pretensió del llegitimari, defensat per aquest despatx, en relació a la valoració dels bens immobles integrants del cabal hereditari del causant; en particular, tractant-se de bens immobles rústecs, es declara que les obres i millores que va fer l’hereu en aquests immobles, en vida del causant, van incrementar el seu valor i per tant no es poden descomptar per al càlcul de la llegítima. Aquesta doctrina s’aplica no solament a les construccions agràries, si no...

read more

Tributs. Anul·lació de les actes de inspecció per prescripció.

Posted by on 12 nov, 2018 in Notícies | Comentaris tancats a Tributs. Anul·lació de les actes de inspecció per prescripció.

La Secció Primera de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya estima la demanda interposada per l’empresa contra les actes de liquidació i de sanció aixecades per la Inspecció de tributs de la Agencia Tributaria i avalades per la resolució del TEAR. El Tribunal estima les al·legacions de l’empresa en el sentit de que les actuacions inspectores s’havien excedit del termini de 12 mesos, i que determinades dilacions produides en el procediment no van ser imputables a l’empresa. En...

read more

Accident de treball amb negligència del treballador

Posted by on 12 nov, 2018 in Notícies | Comentaris tancats a Accident de treball amb negligència del treballador

El Jutjat Social 25 de Barcelona estima parcialment la demanda de l’empresa, dirigida per aquest despatx, i redueix el recàrrec de prestacions que l’INSS havia imposat a l’empresa per raó de l’accident de treball patit per un treballador en caure des de la coberta d’una nau industrial en la que feia feines de neteja. Malgrat que es considera que l’accident va estar propiciat per la insuficiència de mesures de seguretat a càrrec de l’empresa, es te en compte l’actitud negligent del treballador,...

read more

Acomiadament Improcedent

Posted by on 12 nov, 2018 in Notícies | Comentaris tancats a Acomiadament Improcedent

El Jutjat Social 24 de Barcelona estima la demanda per acomiadament d’una treballadora, dirigida per aquest despatx, contra la decissió de la societat Expertus d’amortitzar el seu lloc de treball al·legant que les seves funcions havien quedat buides de contingut a conseqüència de la implantació de nous software i sistemes electrònics de gestió. El Jutjat considera acreditat que les funcions de la treballadora no van desaparèixer, si no que van ser reassignats a altres treballadors de l’empresa i declara l’acomiadament...

read more

Fiança arrendament

Posted by on 12 nov, 2018 in Notícies | Comentaris tancats a Fiança arrendament

El Jutjat de Primera Instància número 53 de Barcelona ha estimat la demanda formulada per aquest despatx en reclamació contra el propietari-arrendador d’un local comercial que no havia fet la devolució complerta de la fiança lliurada en el seu dia per l’arrendatari. El Jutjat ha desestimat que el propietari-arrendador pugui descomptar de la fiança el cost d’unes reparacions fetes en el local un més després de rebre les claus de l’arrendatari i sense que abans haguès existit cap comunicació de disconformitat ni cap...

read more

Relació metge professional – Centre mèdic

Posted by on 12 nov, 2018 in Notícies | Comentaris tancats a Relació metge professional – Centre mèdic

El Jutjat Social 20 de Barcelona desestima la demanda d’ofici de la Tesorería General de la Seguretat Social que reclamava l’alta d’ofici en el règim general com a treballador per compte aliè d’un professional mèdic que prestava serveis professionals recurrents en un centre mèdic pluridisciplinar sota règim mercantil. Les caràcterístiques de la prestació descarten l’existència d’alienitat i dependència necessaris per a la configuració de la relació com a laboral. La Sala Social del Tribunal Superior de...

read more

Compensació de crèdit per costes contra pensió compensatòria

Posted by on 7 set, 2015 in Notícies | Comentaris tancats a Compensació de crèdit per costes contra pensió compensatòria

El Jutjat de Familia 15 de Barcelona ha dictat Resolució acceptant la petició efectuada per Bufet Redon de compensar l’obligació del seu client de pagar una pensió compensatòria endarrerida amb un crèdit que el mateix client ostenta, contra la beneficiària de la pensió, per causa d’una condemna en costes imposada en procediment civil entre les mateixes parts. En un previ procés de divorci s’havia condemnat a l’espòs a pagar a l’ex-esposa una quantitat en concepte de pensió compensatòria; atès que l’obligat...

read more

Condemna a contractista a pagar treballs de l’industrial subcontractat.

Posted by on 7 set, 2015 in Notícies | Comentaris tancats a Condemna a contractista a pagar treballs de l’industrial subcontractat.

La secció Dinovena de l’Audiència Provincial de Barcelona ha determinat l’obligació de l’empresa contractista principal de pagar tots els treballs efectuats per l’industrial subcontractat, defensat per Bufet Redon, desestimant totes les excepcions al·legades per l’empresa constructora que al·legava incompliment o compliment defectuós de les obligacions a càrrec de l’industrial. La sentència del Tribunal recorda la doctrina de la càrrega de la prova, de manera que havent acreditat la demandant...

read more

Procés Concursal. Acció d’anul·lació de pagaments ordenats per l’administrador social.

Posted by on 7 set, 2015 in Notícies | Comentaris tancats a Procés Concursal. Acció d’anul·lació de pagaments ordenats per l’administrador social.

El Jutjat Mercantil nº 3 de Barcelona ha desestimat la demanda incidental de reclamació de quantitats que l’Administrador Concursal havia interposat contra una societat proveïdora de la societat concursada, pels pagaments de factures que l’administrador social havia efectuat després d’haver sol·licitat al Jutjat la declaració de concurs voluntari. El Jutjat ha desestimat la demanda i ha absolt a la societat proveïdora, defensada per Bufet Redon, acceptant que els pagaments efectuats per l’administrador de la societat...

read more