Compensació de crèdit per costes contra pensió compensatòria

El Jutjat de Familia 15 de Barcelona ha dictat Resolució acceptant la petició efectuada per Bufet Redon de compensar l’obligació del seu client de pagar una pensió compensatòria endarrerida amb un crèdit que el mateix client ostenta, contra la beneficiària de la pensió, per causa d’una condemna en costes imposada en procediment civil entre les mateixes parts.

Read More

Condemna a contractista a pagar treballs de l’industrial subcontractat.

La secció Dinovena de l’Audiència Provincial de Barcelona ha determinat l’obligació de l’empresa contractista principal de pagar tots els treballs efectuats per l’industrial subcontractat, defensat per Bufet Redon, desestimant totes les excepcions al·legades per l’empresa constructora que al·legava incompliment o compliment defectuós de les obligacions a càrrec de l’industrial.

Read More

Procés Concursal. Acció d’anul·lació de pagaments ordenats per l’administrador social.

El Jutjat Mercantil nº 3 de Barcelona ha desestimat la demanda incidental de reclamació de quantitats que l’Administrador Concursal havia interposat contra una societat proveïdora de la societat concursada, pels pagaments de factures que l’administrador social havia efectuat després d’haver sol·licitat al Jutjat la declaració de concurs voluntari.

Read More

Delicte Abandonament de Familia

El Jutjat Penal 16 de Barcelona ha dictat sentència absolent al pare de familia, defensat per Bufet Redon, en un procés penal obert per la falta de pagament de les pensions alimentàries dictades a favor del fill en procés matrimonial de divorci.

Read More

Protecció del titular del solar que el cedeix a un promotor a canvi de pisos futurs

L’Audiència dessestima la terceria de domini i autoritza a un industrial a embargar i executar els pisos embargats d’un immoble, malgrat que el promotor de l’obra els havia d’entregar a l’antic propietari del solar com a contrapartida de la cessió del terreny.

Read More

Condemna al pagament del deute mercantil amb declaració de mala fe processal

El Jutjat condemna a l’empresa contractista al pagament del deute amb empresa subcontractada, declarant la mala fe processal de la primera per haver-se oposat al previ procediment monitori.

Read More

Valor liberatori de quitança

La signatura d’una quitança per part del treballador allibera a l’empresa d’una posterior reclamació de indemnització per assatjament laboral.

Read More

Absolució de delicte d’estafa

Bufet Redon obté sentència absolutòria del Jutjat Penal 4 de Vilanova i la Geltrú a favor d’una administradora d’una societat mercantil que va compensar el crèdit contra un client morós.

Read More

Absolució administradora formal

Bufet Redon obté sentència absolutòria del Jutjat Penal 16 de Barcelona en defensa d’administradora de societat mercantil implicada en trama de defraudació d’IVA.

Read More

Nul·litat d’operacions mercantils

Bufet Redon obté sentència favorable al Jutjat de Primera Instància 4 de Granollers en procediment de declaració de nul·litat d’operacions mercantils per import de 798.237,52 euros, per error de consentiment.

Read More