Participacions Preferents

 
Estimada per aplanament i transacció al Jutjat de Primera Instància 4 de Barcelona la demanda dirigida per Bufet Redon contra Catalunya Caixa per a la declaració de nul·litat d’una operació d’adquisició de participacions preferents per un nominal de 40.000 euros.

Catalunya Caixa ha acceptat el pagament al client del import  íntegre del nominal i les costes judicials.

 

Estimada por allanamiento en el Juzgado de Primera Instància número 4 de Barcelona demanda dirigida por Bufet Redon contra Catalunya Caixa para la declaración de nulidad de una operación de adquisición de Participaciones Preferentes por un nominal de 40.000 euros.

Catalunya Caixa ha aceptado el pago al cliente del importe íntegro del nominal y las costas judiciales.