Pensió alimentària

La Secció divuitena de l’Audiencia Provincial de Barcelona ha estimat el recurs d’aquest bufet per deixar sense efecte una pensión alimentària que el Jutjat de Primera Instancia 15 de Barcelona havia concedit, a càrrec del pare, a una filla de 34 anys que, tot i declarar no tenir cap ingrés per a la seva subsistència, acreditava haver cursat dues carreres universitàries i ser sòcia de diverses societats mercantils.