Procés Concursal. Acció d’anul·lació de pagaments ordenats per l’administrador social.

El Jutjat Mercantil nº 3 de Barcelona ha desestimat la demanda incidental de reclamació de quantitats que l’Administrador Concursal havia interposat contra una societat proveïdora de la societat concursada, pels pagaments de factures que l’administrador social havia efectuat després d’haver sol·licitat al Jutjat la declaració de concurs voluntari.

El Jutjat ha desestimat la demanda i ha absolt a la societat proveïdora, defensada per Bufet Redon, acceptant que els pagaments efectuats per l’administrador de la societat no poden ser declarats nuls si es van ordenar o efectuar abans de que es decretés el concurs o es publiqués la declaració judicial de concurs, si els pagaments corresponien a petites quantitats pròpies del gir i tràfic ordinari de l’empresa, sense que en aquest cas, per tant, sigui necessària la prèvia autorització o convalidació de l’acte per part de l’administrador concursal.