Protecció del titular del solar que el cedeix a un promotor a canvi de pisos futurs

L’Audiència dessestima la terceria de domini i autoritza a un industrial a embargar i executar els pisos embargats d’un immoble, malgrat que el promotor de l’obra els havia d’entregar a l’antic propietari del solar com a contrapartida de la cessió del terreny.

La Secció 19 de l’Audiència Provincial de Barcelona ha estimat el recurs d’Apel·lació que havia interposat aquest Bufet, i ha reconegut el dret d’un industrial a cobrar el seu crèdit contra el promotor d’un edifici de vivendes embargant i executant en subhasta pública el pis i la plaça d’aparcament que el promotor havia promés entregar a l’anterior propietari del solar. L’Audiència revoca la sentència del Jutjat de Primera Instància 57 de Barcelona, entenent que el pacte entre el propietari del solar i el promotor significava la transmisió del domini del solar al promotor, però que el pacte d’entrega futura del pis i la plaça d’aparcament no equivalia a la ficta traditio que al·legava la part contrària.