Relació metge professional – Centre mèdic

El Jutjat Social 20 de Barcelona desestima la demanda d’ofici de la Tesorería General de la Seguretat Social que reclamava l’alta d’ofici en el règim general com a treballador per compte aliè d’un professional mèdic que prestava serveis professionals recurrents en un centre mèdic pluridisciplinar sota règim mercantil. Les caràcterístiques de la prestació descarten l’existència d’alienitat i dependència necessaris per a la configuració de la relació com a laboral. La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirma la sentència.