Fiscal

Els nostres serveis fiscals:

  • Gestió comptable per empreses i autònoms
  • Planificació tributària
  • Assessorament i gestió de tributs
  • Societats, Estimació Directa, Mòduls
  • Fiscalitat a l’entorn familiar: Successions, Donacions, Protocols familiars
  • Assistència inspeccions fiscals
  • Dret Administratiu tributari. Recursos administratius, reclamacions TEAR i procediments judicials contenciós administratius