Jurídic

Assessorament, gestió i defensa legal contenciosa.


Area Civil i Mercantil:

 • Contractació civil i mercantil
 • Família
  1. Separacions, divorcis
  2. Filiació
  3. Incapacitacions
 • Successions
  1. Planificació hereditària, testaments.
  2. Declaracions hereus
  3. Manifestacions i acceptacions, repartiments i liquidació d’herències
 • Propietat horitzontal i arrendaments urbans
  1. Comunitats de propietaris: constitució, estatuts, juntes, impugnació d’acords, reclamació de quotes.
  2. Arrendaments: contractació, desnonaments, resolucions contractuals
 • Responsabilitat civil, contractual i extracontractual
 • Dret registral i hipotecari
 • Competència deslleial
 • Reclamació de crèdits
 • Dret patrimonial

Societari:

 • Constitució i dissolució de societats
 • Elaboració, adaptació  i modificació d’Estatuts
 • Assistència a Juntes, Actes i Certificacions
 • Assessorament òrgans administració
 • Impugnació d’acords socials
 • Accions de responsabilitat
 • Interlocució amb Institucions i Administració