Tributs. Anul·lació de les actes de inspecció per prescripció.

La Secció Primera de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya estima la demanda interposada per l’empresa contra les actes de liquidació i de sanció aixecades per la Inspecció de tributs de la Agencia Tributaria i avalades per la resolució del TEAR. El Tribunal estima les al·legacions de l’empresa en el sentit de que les actuacions inspectores s’havien excedit del termini de 12 mesos, i que determinades dilacions produides en el procediment no van ser imputables a l’empresa. En particular, declara que les dilacions només son determinants d’una ampliació de terminis si impedeixen a la inspecció continuar amb normalitat el procediment, la qual cosa no passa si, malgrat que l’empresa no aporta en el termini requerit alguna concreta documentació, sí que aporta la resta i la inspecció continua executant altres actes de revisió. D’altra banda, la suspensió de les actuacions en el mes d’agost sol·licitada per l’empresa, obligava a la Inspecció a ordenar la reanudació de les actuacions a partir del mes de setembre, i no a la propia empresa, de manera que el termini transcorregut sense cap actuació a partir de la finalització del periode suspés a petició de l’empresa és imputable a l’Administració, i no a l’inspeccionat. Per aquests consideracións queden anul·lades les actes de IVA, Impost de Societats i les sancions derivades.