Serveis

Serveis fiscals

La fiscalitat és present en el dia a dia de totes les persones, i per descomptat de les empreses.

Serveis fiscals

No hi ha cap operació (des del simple consum domèstic fins a la compravenda d’un pis) o cap negoci, que no tingui una repercussió fiscal associada; i moltes vegades aquesta repercussió és molt elevada perquè afecta substancialment el preu dels productes i dels serveis, i també és generadora de severes responsabilitats.

L’IRPF afecta tots els ciutadans en major o menor mesura; l’IVA és un sobrecost afegit a la majoria dels productes i serveis i que, per tant, suportem els ciutadans de forma contínua i imperceptible. També és un dels tributs que genera més recaptació sobre les empreses, així com més incògnites i conflictivitat en l’Administració.

L’impost de societats significa la participació de l’Administració en una part molt rellevant del guany de les empreses.

L’Impost de Transmissions Patrimonials i la Plusvàlua municipals graven la gran majoria d’operacions dels particulars que recauen sobre immobles.

Impost de Successions significa un llast molt onerós en les herències, fins al punt que en alguns casos la converteixen en un perjudici per a l’hereu.

Tot això per esmentar només els més coneguts.

Una adequada assistència legal és la millor garantia per complir amb els compromisos tributaris, i sobretot si la utilitzem de forma preventiva. És un error que es paga car efectuar determinades operacions sense preveure anticipadament el seu impacte fiscal, i un assessorament previ és sempre una inversió enormement rendible.

Bufet Redon està preparat per prestar aquest assessorament.

I també per si lamentablement suporta una actuació de comprovació, revisió o inspecció per part de l’Administració, atès que tenim molta experiència en les relacions amb l’administració estatal, autonòmica i municipal, i molts casos d’èxit en recursos administratius i reclamacions economicoadministratives contra actes de liquidació o sancionadors.

Alguns dels nostres serveis fiscals

9
Gestió comptable per a empreses i autònoms.
9
Planificació tributària.
9
Assessorament i gestió de tributs.
9
IRPF, Estimació Directa, Mòduls.
9
Fiscalitat en l' entorn familiar: Successions, Donacions, Protocols familiars.
9
Impost de societats i altres obligacions fiscals sobre empreses.
9
Declaracions de béns a l' estranger.
9
Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentals.
9
Impost de Plusvàlua Municipal.
9
Assistència en actuacions de comprovació i inspeccions fiscals.
9
Dret Administratiu tributari.

Recursos administratius, reclamacions TEAR i procediments judicials contenciosos administratius.

Els nostres serveis

Som un despatx jurídic especialitzat en la defensa legal de les persones i les empreses.

Acompanyem els nostres clients oferint una assistència integral en els següents àmbits.

Dret mercantil

Acompanyem tant empreses i autònoms, com professionals i societats mercantils.

Dret civil

Assessorem, planifiquem i orientem per protegir els interessos de les parts implicades…

Laboral

Serveis integrals de gestió administrativa, comptable, fiscal i laboral.

Contacti amb nosaltres i estarem encantats d'atendre qualsevol petició que tingui.

Els apartats marcats amb (*) són obligatoris, si no desitges emplenar el formulari, també pots contactar amb nosaltres mitjançant de les dades que facilitem a la plana de contacte.

Formulari de contacte

Consentiment RGPD *